Covid-19 virus

Covid-19 virus

Informasjon vedrørende Koronaviruset.

Vi er alle berørt av den pågående situasjonen rundt Koronaviruset. Vi gjør en rekke tiltak på vår lokasjon for å hindre spredning. Vi er opptatt av og vil følge helsemyndighetenes råd og retningslinjer.

Som et ledd i å redusere smittefaren stopper vi med fysisk oppfølging av dere kunder, men prioriterer god dialog og oppfølging per telefon eller mail. Dette er helt i tråd med de oppfordringer som kom fra nasjonale helsemyndigheter 12.03.2020.

Selv om vi er i denne situasjonen prøver vi så langt det lar seg gjøre å opprettholder god vareflyt og leveranser til våre kunder. Vi har våre planer klare, og regner med at dere også har det. Slik kan vi komme oss gjennom dette sammen.

Publisert av Primatec