El i Midt 20-21 Mars 2024 - TRONDHEIM

Er du elektroinstallatør eller tavlebygger? Jobber du med automasjon, elektrofaglinjer eller annet innenfor elektromarkedet? Besøk El i Midt 2024!

Her får du kunnskap om fremtidsrettede produkter, muligheten til å bli enda mer innovativ og bygge samhold på tvers av roller og plass i verdikjeden. Arrangementet har et bredt faglig fokus, og du vil møte alle de store elektrogrossistene og deres leverandører. Vår målgruppe for messen vil være firma som elektroinstallatører, tavlebyggere, automasjon, elektrofaglinjer og andre relaterte innenfor elektromarkedet.

Målet med arrangementet er å løfte kunnskapen om hva som finnes av fremtidsrettede produkter. Dette for å få vår bransje til å bli mer innovative ovenfor våre sluttkunder. I tillegg vil et stort felles arrangement bygge samhold på tvers av roller og plass i verdikjeden. Ved å samle alle de store elektrogrossistene og deres leverandører vil det bli et bredt faglig innhold på messen.

Program for messen finner du her: PROGRAM

Trondheim
20. – 21. Mars 2024

Åpningstider
Onsdag 29. Mars kl. 10.00 – 17.00

Torsdag 30. Mars   kl.  10.00 – 14.00

Påmelding til Elektro-Messen kan du gjøre her: PÅMELDING

Publisert av Primatec