Nor-Fishing 24-27 August 2021

Nor-Fishing 24-27 August 2021

Messen

Nor-Fishing er i Trondheim, og har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Fiskerinæringen har hatt en voldsom utvikling i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til fangst, foredling, transport og salg blir vist på Nor-Fishing. Alle de viktigste fiskerinasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.


Det siste innen fiskeriteknologi

Moderne fiskerier er i dag en kunnskapsindustri med svært avansert teknologi. Dette gjelder på alle felter: innen elektronikk, fartøy-design, redskapsutvikling, behandling om bord og på land, og i foredling og produksjon av merverdi-produkter. Det aller siste innen slik teknologi blir presentert på Nor-Fishing.


Viktig møteplass

Over 500 nasjonale og internasjonale leverandører er utstillere på Nor-Fishing. De representerer alle grener av næringen.

Utstillerne vektlegger de muligheter Nor-Fishing gir for kontakt med beslutningstakere og innkjøpere fra fiskerinæringen i Norge og andre viktige fiskerinasjoner. Mange fremhever også den gode kontakten og stemningen som skapes på messen mellom kunder, leverandører og kollegaer fra mange land.

Publisert av Primatec