Aqua Nor 22-24 August 2023

Aqua Nor 22-24 August 2023

Messen
I over 40 år har Aqua Nor vært er et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner, i Trondheim Spektrum – og fra og med 2021, digitalt. Her presenteres all nyheter av betydning for næringen.
Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.Det siste innen oppdrettsteknologi
Moderne oppdrett er i dag en kunnskapsindustri med svært avansert teknologi. Dette gjelder på alle felter: innen avl, fôr og fôringsregimer, biomassemåling, konstruksjon og drift av flytende merder, nøter, sikkerhetsutstyr, brønnbåter, behandling av fisk, veterinærmedisin, vaksiner etc. Det aller siste innen slik teknologi blir presentert på Aqua Nor.
Skansen
Trondheim har et fantastisk havneområde, Skansen, 5 minutters gange fra messeområdet på Nidarø. Dette er et spennende supplement til utstillingsområdet, hvor utstillere kan vise fartøyer og andre flytende konstruksjoner i sitt rette element.

Primatec AS vil du kunne møte på stand no. C-029

Her er direkte linken til Messen og til Besøkende. Her er praktisk info for besøkende: Praktisk infoPublisert av Primatec